Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2014
30
Nov

Op 30 november 2014 houdt Mark Wigley op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut de tiende Benno Premsela Lezing. Architectuurhistoricus en theoreticus Wigley zal in zijn lezing ingaan op de architectuur van de informatiestromen die onze leefomgeving doorkruisen, en het effect dat ze op het ontwerp van die omgeving uitoefenen.